Klassisk Massage

Klassisk Massage

Den klassiska massagen är en djupgående massage som löser upp spänningar i hela kroppen och ger en behaglig avslappning. Massagen mjukar upp spända muskler och får din blod-genomströmning att öka vilket också ökar din prestationsförmåga.

Du får en djupare och lugnare andning vilket motverkar spänningar vid smärttillstånd. Massage har även en lugnande effekt på nervsystemet.

Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt och kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang.

De positiva fysiska och mentala effekterna är många:

– Gör spända muskler mjuka och elastiska – Ökar blodcirkulationen i musklerna
– Ökar lymfcirkulationen
– Stärker immunförsvaret
– Har en avslappnande effekt på kroppen
– Ger en djupare och lugnare andning
– Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
– Ger en ökad kroppskännedom
– Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar
– Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang
– Motverkar spänningar vid smärttillstånd
– Motverkar stress
– Har en lugnande effekt på nervsystemet
– Ökar vår koncentrationsförmåga
– Ökar kroppens allmänna välbefinnande

Regelbunden massage motverkar trötthet och smärta i axlar, rygg och nacke. Dessutom bidrar den till att du känner dig lugnare, mjukare och mer rörlig.