Lymfmassage

Lymfmassage

Lymfmassage är en massagemetod med goda resultat vid svullnader i armar och ben samt vid olika trötthetssymptom

Lymfmassage stimulerar lymfsystemet att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen.
Lymfmassagen består av strykningar, djupandning och lätta tryck i lymfflödets riktning och ibland något djupare grepp för att lösa upp stopp och fibroser. Behandlingen blir därför en blandning av strykningar i lymfflödets riktning, muskelmassage, andning och tryck.

Detta är en mycket lugnande behandling, eftersom lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad. Lymfsystemet stimuleras till att arbeta bättre utan att öka blodcirkulationen.

Behandlingen passar ALLA, men speciellt personer med någon typ av mindre svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom. Klienten brukar uppleva sig “lätt i kroppen” efter massagen.

Lymfssystemet är en viktig del av kroppens cirkulationssystem och kroppens immunförsvar. Det hjälper kroppen att försvara sig mot infektioner av olika slag. Lymfsystemet når hela kroppen utom hjärnan.

Lymfmassage har till syfte att stimulera lymfsystemet att öka transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaderna tillbaka till blodbanan för att där renas och transporteras ut ur kroppen via urinen.

Under ett dygn produceras mellan 2-4 liter lymfavätska.

Ett trögt lymfsystem kan leda till:

– svullnad i vissa kroppsdelar eller i hela kroppen

– ett försämrat immunförsvar

– irritation av vävnader som i sin tur leder till värk i kropp, muskler och leder

– stelhet

– viktökning

– fibroser (förtätningar i fettvävnaden)

– ödem

– smärta

– frusenhet

– sömnsvårigheter

– celluliter, apelsinhud

– yrsel, huvudvärk

– domningar i fingrar, armar

– sendrag/kramp i benen

– värk och svullnad efter aktiviteter

– influensaliknande symtom

– övervikt, svårigheter att gå ned i vikt

– stress/oro i kroppen

– svårigheter att slappna av

 

Lymfssystemet blir trögt av:

– Hormoner

– Skador, slag

– Ärrvävnad

– Muskelspänningar

– Sprutor, vaccinationer, olika insektsbett

– Överansträngning

– Stress, trauma, oro, chock

– För tung/hård aktivitet

– E-ämnen

– Gluten

– Laktos

– Långa flygresor

– Mediciner

– För trånga kläder som sitter åt för mycket

 

Lymfmassage ges ej till klienter som står under cancerbehandling.

Det är däremot viktigt att få igång lymfflödet när man är klar med behandlingen. Detta för att få igång flödet och på så vis undvika fibroser och ödem.

Klienter med svullna ben p g a svagt hjärta bör i första hand få hjälp av läkare.

Lymfmassage ges ej heller till klienter med infektioner, som t ex rosfeber.