Medicinsk Fibromassage

Medicinsk Fibromassage – Massage För Fibromyalgipatienter

Medicinsk Fibromassage är en speciellt anpassad mycket mild massagemetod som utvecklats för att ge smärtlindring till patienter med fibromyalgi.

I Sverige är mellan 200 000 – 300 000 drabbade av fibromyalgi. Men det finns ett stort mörkertal eftersom det tar i snitt åtta år innan diagnosen ställs.

Sjukdomen drabbar ofta unga och medelålders kvinnor och visar sig först som lokal kronisk smärta som blir långvarig.

Läkare ställer diagnos efter så kallade tender points, smärtsamma punkter på kroppen.

Vanliga symptom förutom muskelsmärta är bland annat muskelstelhet, allmän trötthetskänsla, nedsatt koncentration, sömnsvårigheter och huvudvärk.

Symptom som inte är mätbara enligt många läkare. Många patienter får rådet att de måste lära sig att leva med värken. Men forskningen visar att det finns hjälp att få utanför den traditionella sjukvården.

Socialstyrelsen i Sverige följer WHO’s regler och rekommendationer.

Forskare, såväl internationellt som i Sverige, är idag eniga om att fibromyalgi beror på en störning i kroppens smärtsystem, en neurosomatisk sjukdom.

Sjukdomen har tidigare rubricerats under rubriken ”Ospecifierad reumatism” och ibland kallats ”mjukdelsreumatism” trots att den inte har några likheter med reumatiska sjukdomar.

Medicinsk Fibromassage är en individuellt anpassad massageform som bygger på samarbete patient – terapeut. Man arbetar med lätta strykningar och en del speciella grepp.

För att minska beröringskänsligheten appliceras en gel före behandlingen. (Fibro-Gel) och massagen utförs med en speciell massageolja (Fibro-Olja) som är sammansatt av utvalda vegetabiliska oljor för att ge en god tillförsel av n-3-fettsyror samt GLA.

Inga konserveringsmedel eller andra onödiga tillsatser finns i oljan och gelen.

Tanken bakom detta är att tillföra nyttiga fettsyror och samtidigt undvika onödig kemisk belastning på grund av fibromyalgipatienternas ofta nedsatt avgiftningskapacitet.

De första behandlingarna  ger ofta reaktioner i form av huvudvärk, muskelvärk och trötthet.

Efter den kliniskt märkbara ”vändpunkten”, oftast kring 4 – 6 behandlingar, upplever patienten ökad energi och minskad smärta.

Den subjektiva upplevelsen av massagebehandlingen är genomgående positiv i detta skede.

Då har oftast också beröringskänsligheten minskat till den grad att man kan använda ökande tryck.

Syftet med Fibromassagen är förutom ökad cirkulation att uppnå maximal avspänning  och därmed minska negativ stress.

Triggerpunkter behandlas inte specifikt då det ofelbart utlöser kraftig smärta vilket därmed skulle orsaka stress snarare än att minska den.

Under massagen används ofta också en speciell form av avslappnande musik i hörlurar. (HemiSync)

Lindring för alla med fibromyalgi

Fibromassagen utvecklades under 90-talet av Stefan Göthager som initiativtagare.

Det är en mjuk form av massage som är speciellt anpassad för de som har fibromyalgi.

Två landstingsprojekt och fler än 1 500 behandlingar ligger till grund för fibromassagen som behandlingsmetod.

Fibromassage är en mycket mild form av massage, som speciellt utvecklats för att kunna hjälpa patienter som lever med kroniska muskelsmärtor. Fibromassage utförs med lätta strykningar och anpassade massagegrepp.

Genom fibromassagen frisätts oxytocin, ett lugn- och ro hormon, som i sin tur påverkar det allmänna välbefinnandet. Målet med behandlingen är att skapa en djup avslappning som hjälper din kropp att återhämta sig. För att förstärka effekten av behandlingen används värme och särskilt utvalda vegetabiliska oljor och gel. Under behandlingen lyssnar du på avslappningsmusik som är speciellt anpassad.

Fibromassagen kombineras med en genomgång av kostvanor och näringstillskott, träning och mental hälsa. Detta bygger på ett samarbete mellan patient och terapeut. Det är bara patienten själv som vet vad smärtan innebär. Genom fibromassagen får patienten avslappning och smärtlindring, och detta leder till bättre sömn och en förbättrad levnadssituation. Behandlingen har visat goda resultat och är utmärkt för patienter som är utbrända och lider av stressyndrom.

Fibromassagen tar ca 1 timme. Lätta massagegrepp används för att inte orsaka smärta. Fibromassagen sätter igång cirkulationen utan att det gör ont. Terapeuten stannar på spända och ömma områden och visar på så sätt förståelse för dina problemområden på kroppen.

En speciell vetekudde används. För att du skall komma djupare ner i avslappningen används värme och speciell avslappningsmusik. Under behandlingen vilar du själv 5-10 minuter för att tillgodogöra dig den fulla effekten av cirkulation, värme och musik.

Råd till Fibromyalgiker

  • Planera inte så mycket i förväg utan ta dagen som den kommer
  • Ta dig ur sängen hur dålig du än känner dig och försök att gå ut på en liten promenad. Du känner dig mycket bättre efteråt även om det är påfrestande
  • Ett positivt tänkande förgyller tillvaron för dig. Du upplever inte din sjukdom lika svår längre.
  • Aktivera dig på rätt sätt. Inga stora program. Gör någonting som är trevligt och som du verkligen tycker om utan att det blir arbetsamt för dig.
  • Bannlys all stress. Gör en sak i taget.
  • Slappna av, använd avslappningsband och utför avslappningsövningar
  • Tänk på din kroppshållning. Observera om du spänner dig ofta.
  • Deltag gärna i lättare vattengympa.
  • Försök att glömma bort din sjukdom. Glöm däremot aldrig bort att du inte orkar med lika mycket som andra
  • Lev ett gott och skönt liv efter dina egna premisser. Det är faktiskt ditt liv det gäller.

Råd till omgivningen!

  Tro på mig

  Krama mig gärna försiktigt – men dunka mig inte i ryggen

  Acceptera att jag inte orkar och ibland måste säga ”nej”

  Tänk på mina bra sidor och ha förståelse för de dåliga

  Fråga mig gärna och jag ska försöka förklara hur det känns

  Hjälp mig att ta tillvara på de bra dagarna och det positiva i tillvaron

  Acceptera mig som jag är – ofta ser jag piggare ut än jag känner mig