Taktil Massage

Taktil Massage

Kroppslig beröring är en av de mest djupgående upplevelser en människa kan uppleva. Att inte bli berörd kan orsaka både stress och frustration.

Taktil behandling är inte bara en serie massagegrepp. Behandlingen är ett möte mellan terapeut och klient som bygger på värme, tillit, empati, närhet och en önskan att vilja sin medmänniska väl.

Den taktila behandlingen är en behandling av stillhet, närhet och mjuka strykningar med moderat tryck.

Metoden används för att skapa allmänt välbefinnande samt för att reducera stress, oro och smärta.

 

Lämplig för dig med:

– Sömnproblem
– Oro
– Smärta
– Stress
– Utbrändhet