Zonterapi

Zonterapi

Zonterapi

50 min 750:-

Zonterapi/Reflexologi stimulerar kroppens eget självläkningssystem och fungerar lika bra på kroniska som akuta besvär.

Det är också en fin metod för att hålla sig frisk och som en förebyggande behandling.

När obalans uppstår i ett organ eller någon annan del av kroppen, blir motsvarande område på fötterna känsligt för tryck och man kan ofta känna små kristaller.

Vid Zonterapi stimuleras området med massage och tryck för att återställa balansen.

Zoner/reflexpunkter finns i fötter, händer och på andra delar av kroppen och dessa kommunicerar med körtlar, organ och övriga kroppsdelar.


Ansiktszonterapi

50 min 750:-Zonterapi/Reflexologi stimulerar kroppens eget självläknings-system och fungerar lika bra på kroniska som akuta besvär. Det är också en fin metod för att hålla sig frisk och som en förebyggande behandling. När obalans uppstår i ett organ eller någon annan del av kroppen, blir motsvarande område på fötterna känsligt för tryck, och man kan ofta känna små kristaller. Vid zonterapi stimuleras området med massage och tryck för att återställa balansen. En zonterapibehandling kan alltså användas både till att lokalisera och åtgärda. Naturmedicinen ligger till grund. I den zonterapeutiska behandlingen tillämpar vi inte skolmedicinens symtombehandling. I stället bygger vi våra metoder på de naturmedicinska teorierna om de kroppsliga sammanhangen. Den naturmedicinska sjukdomsteorin bygger på att kroppen har ett väl utvecklat kommunikationsnät för inte bara blod-, lymfa- och nervbanor utan också via meridianerna i kroppen. Enligt det synsättet är symtom just symtom, dvs ett sätt för kroppen att tala om att allt inte står rätt till. Vi vet att kroppen använder smärta som varningssignal. Det vi däremot inte vet är att vi går och bär på mycket dold smärta som plötsligt kommer i dagen när någon börjar massera våra fötter. Zoner/reflexpunkter finns i fötterna, händerna och på andra delar av kroppen och dessa kommunicerar med körtlar, organ och övriga kroppsdelar. Zonterapin är en unik metod som använder sig av tryck på dessa reflexpunkter. Trycket stimulerar och hjälper naturen att vidmakthålla homeostas, jämviktstillstånd, så mycket som är uppnåeligt för varje enskild individ. Retningar vi åstadkommer leder till en reaktion i det område zonen svarar mot och skapar därigenom en självläkningsprocess. Zonterapi kan vara till hjälp vid: – Värk i axlar, skuldror och rygg – Migrän – Astma – Tennisarmbåge – Hudbesvär – Eksem, psoriasis – Störningar i mag- och tarmsystemet – Barnlöshet – Gall-och leverbesvär Zonterapins ursprung Former av zonterapi har utövats av bland annat Nordamerikas ursprungsbefolkning. Systemet sammanfattades under tidigt 1900-tal av den amerikanske läkaren William Fitzgerald, och den samtida fysiologen Henry Head som bland annat utformade noggranna kartor över reflexpunkter och -zoner. I Europa har vi haft Inge Dougan och Hanne Marquart som förgrundsfigurer. Hur gammal behandlingsformen är eller var den härstammar ifrån kan man inte säga säkert, men man vet att redan de gamla Egyptierna använde metoden.